Fundar 150 Resultados para: Kellett

 • Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. (Teremtés könyve 11, 8)

 • Ráchel ekkor így szólt: "Isten harcát kellett megharcolnom nõvéremmel, és gyõztem." Ezért Naftalinak nevezte el. (Teremtés könyve 30, 8)

 • Mikor élete megszûnõben volt - meg kellett ugyanis halnia -, Benoninak nevezte õt. Az apja azonban a Benjamin nevet adta neki. (Teremtés könyve 35, 18)

 • azért József kegyelmet talált szemében: neki kellett õt kiszolgálnia. Azután házának intézõjévé tette és egész vagyonát rábízta. (Teremtés könyve 39, 4)

 • A felügyelõ rábízta Józsefre az összes foglyot, aki csak a börtönben volt. Ami ott történt, annak az õ rendelkezése szerint kellett végbemenni. (Teremtés könyve 39, 22)

 • mivel elraboltak a héberek földjérõl, s itt sem követtem el semmit, amiért börtönbe kellett volna vetni engem." (Teremtés könyve 40, 15)

 • Atyjuk, Jákob így szólt hozzájuk: "Megfosztotok gyermekeimtõl: József nincs többé, Simeon nincs többé, és most Benjamint is el akarjátok venni. Ránk kellett törnie mindezeknek." (Teremtés könyve 42, 36)

 • Erre József elsietett, mert testvérének láttára mélyen megrendült lelkében, és ki kellett sírnia magát. Bement a belsõ szobába és ott kisírta magát. (Teremtés könyve 43, 30)

 • Csak a papok földjét nem szerezte meg, mivel a papok állandó jövedelmet kaptak a fáraótól, s állandó jövedelmükbõl éltek, amit a fáraó utalt ki nekik. Ezért nem kellett földjüket eladniuk. (Teremtés könyve 47, 22)

 • Közben Mózes felnövekedett és elment meglátogatni testvéreit. Látta a kényszermunkát, amelyet végezniük kellett s észrevett egy egyiptomit, amint éppen az egyik héber testvérét ütlegelte. (Kivonulás könyve 2, 11)

 • Éjfélkor az Úr lesújtott minden elsõszülöttre Egyiptom földjén: a fáraó elsõszülöttjére, akinek trónján kellett volna ülnie, s a börtönben levõ fogoly elsõszülöttére, valamint minden állat elsõszülöttére. (Kivonulás könyve 12, 29)

 • hogy minden alkalommal igazságot szolgáltassanak a népnek. Csak a súlyosabb eseteket kellett Mózes elé vinniük, a kisebbeket maguk döntötték el. (Kivonulás könyve 18, 26)


“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina