Fundar 298 Resultados para: Embert

 • A hírszerzõk megláttak egy embert, aki kifelé tartott a városból. Így szóltak hozzá: "Mutasd meg nekünk, hogyan juthatunk be a városba, s akkor megkönyörülünk rajtad." (Bírák könyve 1, 24)

 • Az megmutatta, hol lehet a városba behatolni. A város lakóit kardélre hányták, ezt az embert azonban rokonságával együtt elbocsátották. (Bírák könyve 1, 25)

 • Legyõzték Moáb népét, mintegy tízezer erõs és vitéz embert, nem menekült el egy sem. (Bírák könyve 3, 29)

 • Utána Ánát fia, Samgar következett. Egy ösztökével hatszáz embert megölt a filiszteusok közül, és õ is megszabadította Izraelt. (Bírák könyve 3, 31)

 • Elküldött és magához hívatta a naftalibeli Kedesbõl Abinoám fiát, Bárákot, és így szólt hozzá: "Ezt parancsolja az Úr, Izrael Istene: Menj fel a Tábor hegyére, és vigyél magaddal tízezer embert Naftali és Zebulun fiai közül. (Bírák könyve 4, 6)

 • Közben odaért Bárák, aki üldözõbe vette Sziszerát. Jáel eléje ment, és így szólt hozzá: "Gyere, megmutatom neked azt az embert, akit keresel". Bement, s Sziszera ott feküdt holtan - a cövek kiállt a halántékából. (Bírák könyve 4, 22)

 • Elfogott egy legényt a szukkoti emberek közül. Kivallatta, és ez leírta Szukkot elöljáróinak és véneinek nevét, hetvenhét embert. (Bírák könyve 8, 14)

 • ma mégis fölkeltetek atyám háza ellen, megöltétek fiait, hetven embert ugyanazon a kövön, és Szichem elõkelõi fölé Abimeleket emeltétek, rabszolgájának fiát, azért, mert testvéretek. (Bírák könyve 9, 18)

 • Akkor leszállt rá az Úr lelke, lement Askalonba, ott megölt harminc embert, elvette amijük volt, és a váltóruhákat odaadta azoknak, akik megfejtették a találós kérdést. Aztán haragra gerjedve visszatért atyja házába. (Bírák könyve 14, 19)

 • Talált ott egy friss szamárállkapcsot, kinyújtotta kezét, megragadta és agyonvert vele ezer embert. (Bírák könyve 15, 15)

 • Sámson ekkor így szólt: "Egy hitvány állkapoccsal jól elpáholtam õket, egy szamár állkapcsával agyonvertem ezer embert." (Bírák könyve 15, 16)

 • Erre õ elaltatta Sámsont a térdén, odahívatott egy embert, az lenyírta fejérõl a hét hajfürtöt. Elkezdett gyengülni és ereje elhagyta. (Bírák könyve 16, 19)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina