Fundar 66 Resultados para: Elõször

 • A Negebrõl fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol elõször táborozott Bétel és Ai között, (Teremtés könyve 13, 3)

 • A mûvészi képességû emberek elõször a hajlékot készítették el tíz vászonlapból: kettõs szövésû finom lenvásznat, kék és vörös bíbort és karmazsint használtak hozzá, kerub-alakokkal, ahogy a mûszövõ csinálja. (Kivonulás könyve 36, 8)

 • Adja át a papnak, õ pedig elõször azt áldozza fel, amelyet bûnért való áldozatra szántak. A pap fogja meg a nyakát és törje el a nyakszirtjét, de úgy, hogy a fejét ne szakítsa le. (Leviták könyve 5, 8)

 • A Júda táborába besorozottak - összesen 186400-an - induljanak elõször, csapataik rendjében. (Számok könyve 2, 9)

 • Elõször keltek útra az Úr parancsára, amelyet Mózes által adott. (Számok könyve 10, 13)

 • Erre Balak újra küldött vezéreket, többet s tekintélyesebbeket, mint elõször. (Számok könyve 22, 15)

 • Aztán leborultam az Úr elõtt, s mint elõször, negyven nap és negyven éjjel sem kenyeret nem ettem, sem vizet nem ittam, bûnötök miatt, amit azzal követtetek el, hogy olyat tettetek, ami tetszése ellenére van, s haragra gerjeszti az Urat. (Második Törvénykönyv 9, 18)

 • hanem mindenképpen meg kell ölnöd. Elõször te emelj rá kezet, aztán az egész nép. (Második Törvénykönyv 13, 10)

 • Elõször a tanúk emeljék föl megkövezésre a kezüket, aztán az egész nép. Irtsd ki, ami gonosz, körödbõl! (Második Törvénykönyv 17, 7)

 • Ha felvonulsz valamely város ellen, hogy megostromold, elõször ajánlj fel neki békét. (Második Törvénykönyv 20, 10)

 • Azután egész Izrael felsorakozott, a vének, az elöljárók, a bírák, mindannyian, az idegenek éppúgy, mint akik ott születtek, a láda két oldalán a Lévi törzsébõl való papok elõtt, akik az Úr szövetségének ládáját vitték, az egyik fele a Gerizim hegyén, a másik fele az Ebal hegyén, ahogyan Mózes, az Úr szolgája parancsolta, Izrael népét elõször megáldani. (Józsue könyve 8, 33)

 • Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: "Elõször elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe elõtt és maradjon ott örökre." (Sámuel I. könyve 1, 22)


“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina