Fundar 78 Resultados para: Bûnös

 • Õ azonban, Júda elsõszülöttje bûnös volt Isten szemében, ezért Isten elvette életét. (Teremtés könyve 38, 7)

 • Ha szívetek, lelketek mélyébõl hozzá tértek, s igaz életet éltek színe elõtt, felétek fordul, és nem födi el elõletek arcát. Fontoljátok meg, mit tett veletek, s fennhangon magasztaljátok. Mondjatok köszönetet az igazságos Úrnak, magasztaljátok az örökkévalóság Királyát! Számkivetésem földjén én is dicsõítem, hirdetem hatalmát és nagyságát a bûnös népnek. Térjetek meg, bûnösök, igaz tetteket vigyetek végbe színe elõtt. Ki tudja, talán hozzátok is irgalmas lesz és megkönyörül rajtatok. (Tóbiás könyve 13, 6)

 • De most - nehogy elûzzék uramat vagy vereséget szenvedjen, õket pedig utolérje a halál -, hatalmába kerítette õket a bûn. Ám amikor csak bûnös dolgot visznek végbe, mindig magukra vonják Istenük haragját. (Judit könyve 11, 11)

 • noha jól tudod, hogy nem vagyok bûnös? Nem szabadít ki senki sem kezedbõl? (Jób könyve 10, 7)

 • Hogyha bûnös vagyok, akkor jaj nekem! De nem büszkélkednék, ha igaz volnék is: jóllaktam szégyennel, nyomor italával. (Jób könyve 10, 15)

 • Ha elveted kezedbõl mind, ami bûnös, és sátradban nem adsz szállást a bûnnek, (Jób könyve 11, 14)

 • Hisz már ez maga is mentségemre szolgál, mert a bûnös nem mer színe elé lépni. (Jób könyve 13, 16)

 • A bûnös minden nap kínokban gyötrõdik, a rövid idõben, mely a zsarnoknak jut. (Jób könyve 15, 20)

 • Ezért a jámborok szörnyülködnek, és a bûnös miatt háborognak a tiszták. (Jób könyve 17, 8)

 • Álnok ujjongása biz" nem tart sokáig, bûnös kéjelgése csak egy pillanatig. (Jób könyve 20, 5)

 • Mit remél a bûnös, mikor imádkozik, mikor fölemeli lelkét az Istenhez? (Jób könyve 27, 8)

 • A bûnös dicsekszik kedvteléseivel, a rabló káromkodik, az istentelen semmibe veszi az Urat: (Zsoltárok könyve 10, 3)


“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina