Fundar 30 Resultados para: Bábel

 • Abban az idõben Bábel királya, Baladan fia, Merodach-Baladan levelet és ajándékot küldött Hiszkijának, mert hallott betegsége és fölépülése felõl. (Királyok II. könyve 20, 12)

 • Abban az idõben Bábel királya Nebukadnezár felvonult, és Jojakim három évre alattvalója lett, de aztán újra elszakadt tõle. (Királyok II. könyve 24, 1)

 • Akkor Júda királya, Jojachin kiment Bábel királyához, õ, anyja, szolgái, parancsnokai és tisztségviselõi. S Babilon királya foglyul ejtette õket, uralma 8. esztendejében. (Királyok II. könyve 24, 12)

 • Aztán Bábel királya Jojachin nagybátyját, Mattanját tette meg helyette királynak, s a nevét Cidkijára változtatta. (Királyok II. könyve 24, 17)

 • Annyira fölgerjedt ezért az Úr haragja Júda és Jeruzsálem ellen, hogy végül eltaszította színe elõl. Cidkija elszakadt Bábel királyától. (Királyok II. könyve 24, 20)

 • Uralmának 9. esztendejében a hónap tizedik napján történt, hogy Bábel királya, Nebukadnezár Jeruzsálem alá vonult, õ maga és egész serege körülzárta és töltést hányt köré. (Királyok II. könyve 25, 1)

 • Babilon királyának, Nebukadnezárnak 19. esztendejében, az ötödik hónapban, a hónap hetedik napján Bábel királyának szolgája, a testõrség parancsnoka, Nebuzaradan bevonult Jeruzsálembe. (Királyok II. könyve 25, 8)

 • A lakosok maradékát, akik még életben maradtak a városban, aztán a szökevényeket, akik átszöktek Bábel királyához, valamint a mesteremberek maradékát elhurcolta Nebuzaradan, a testõrség parancsnoka. (Királyok II. könyve 25, 11)

 • Nebuzaradan, a testõrség parancsnoka fogta és Bábel királya elé vitte õket, Riblába. (Királyok II. könyve 25, 20)

 • Bábel királya aztán kivégeztette õket Riblában, Hamat földjén. Így Júdát messze elhurcolták hazájából. (Királyok II. könyve 25, 21)

 • Ami azokat az embereket illeti, akik Júdában maradtak, mivel Bábel királya, Nebukadnezár otthagyta õket, föléjük Achikám fia, Safán unokája, Gedalja került. (Királyok II. könyve 25, 22)

 • Amikor a csapatok vezérei és emberei meghallották, hogy Bábel királya Gedalját föléjük rendelte, elmentek Gedaljához Micpába, mégpedig: Netanja fia, Izmael, Kareach fia, Jochanan, Tanchumet fia, Szeraja Netofából és Maachati fia, Jaasanja, embereikkel együtt. (Királyok II. könyve 25, 23)


“O amor sem temor torna-se presunção.” São Padre Pio de Pietrelcina