Fundar 14 Resultados para: értsétek

 • Erre így szólt: "Menj, mondd meg ennek a népnek: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. (Izajás könyve 6, 9)

 • Figyeljetek ide s halljátok meg szavamat, figyeljetek, s értsétek meg beszédemet! (Izajás könyve 28, 23)

 • "Júda maradéka - válaszolt Jeremiás -, ez az Úr szava hozzátok: Ne menjetek Egyiptomba! Értsétek meg jól: ünnepélyesen figyelmeztettelek ma benneteket. (Jeremiás könyve 42, 19)

 • Ezért értsétek meg jól: kard, éhínség és döghalál pusztít el titeket azon a helyen, ahová menni akartok, hogy ott lakjatok." (Jeremiás könyve 42, 22)

 • Akkor odahívta magához a népet, és így szólt hozzájuk: "Figyeljetek ide és értsétek meg! (Máté evangéliuma 15, 10)

 • Ismét magához szólította a népet. "Hallgassatok rám mindnyájan - mondta -, és értsétek meg: (Márk evangéliuma 7, 14)

 • De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok." (János evangéliuma 10, 38)

 • Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk: "Nézzétek, elétek vezetem. Értsétek meg: nem találom semmiben sem bûnösnek." (János evangéliuma 19, 4)

 • Értsétek meg! Senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. (Korintusiaknak írt II. levél 7, 2)

 • Értsétek meg jól: Aki a hitbõl él, az Ábrahám fia. (Galatáknak írt levél 3, 7)

 • Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. (Efezusiaknak írt levél 5, 17)

 • Értsétek meg, kedves testvéreim: Legyen minden ember készen a hallgatásra, de késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Szent Jakab levele 1, 19)


“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina