Fundar 6 Resultados para: építsek

  • Dávid ezt mondta Salamonnak, "Fiam, nekem magamnak volt szándékomban, hogy házat építsek az Úr, az én Istenem nevének, (Krónikák I. könyve 22, 7)

  • "Így szól Cirusz, Perzsia királya: Az Úr, az ég Istene nekem adta a föld minden országát. Õ parancsolta nekem, hogy templomot építsek neki a Júdában fekvõ Jeruzsálemben. Aki közületek az õ népéhez tartozik, azzal legyen vele az õ Istene és térjen haza!" (Krónikák II. könyve 36, 23)

  • "Ezt mondja Cirusz, a perzsák királya: az Úr, az ég Istene a föld minden országát nekem adta. Meghagyta nekem, hogy építsek neki házat a júdeai Jeruzsálemben. (Ezdrás könyve 1, 2)

  • Hagyjátok, dolgozzanak az Isten házán Júda helytartója és a zsidók vénei, õk építsék föl az Isten házát az eredeti helyén! (Ezdrás könyve 6, 7)

  • Te parancsoltad meg, hogy templomot építsek szent hegyeden és áldozati oltárt a városban, amelyet lakóhelyül választottál, szent sátrad hasonmásául, amelyet kezdettõl készítettél. (Bölcsesség könyve 9, 8)

  • De önérzetbeli dolognak tartottam, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus nevét már ismerték, s ne a mások rakta alapra építsek, hanem ahogy írva van: (Rómaiaknak írt levél 15, 20)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina