Fundar 32 Resultados para: Ábrám

 • Ábrám és Nachor megnõsültek. Ábrám feleségét Sárainak hívták. Nachor feleségét Milkának. Õ Háránnak, Milka és Jiszka atyjának lánya volt. (Teremtés könyve 11, 29)

 • Ábrám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki, s vele ment Lót is. Ábrám 75 éves volt, amikor Háránból elindult. (Teremtés könyve 12, 4)

 • Ábrám vette feleségét, Sárait, az unokaöccsét, Lótot, minden vagyonukat, amijük volt és az összes szolgát, akiket Háránban szereztek. Azután elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, s meg is érkeztek Kánaán földjére. (Teremtés könyve 12, 5)

 • Ábrám végigvonult az országon Szichem városáig, Móre terebintjéig. A vidéken kánaániták laktak. (Teremtés könyve 12, 6)

 • Amikor éhínség tört ki a vidéken, Ábrám lement Egyiptomba és ott lakott, mint jövevény, mert az éhínség súlyosan ránehezedett a vidékre. (Teremtés könyve 12, 10)

 • Amikor Ábrám Egyiptomba ért, az egyiptomiak látták, hogy az asszony nagyon szép. (Teremtés könyve 12, 14)

 • Az Úr azonban súlyos csapással verte meg a fáraót és házát Sárai, Ábrám felesége miatt. (Teremtés könyve 12, 17)

 • Ábrám tehát feleségével és minden vagyonával visszatért Egyiptomból a Negebre, vele volt Lót is. (Teremtés könyve 13, 1)

 • Ábrám nagyon gazdag lett nyájakban, ezüstben és aranyban. (Teremtés könyve 13, 2)

 • annak az oltárnak a helyén, amelyet korábban emelt. Itt Ábrám segítségül hívta az Úr nevét. (Teremtés könyve 13, 4)

 • Vita támadt Ábrám nyájának pásztorai és Lót nyájának pásztorai között. (A vidéken akkor kánaániták és periziták laktak.) (Teremtés könyve 13, 7)

 • Ezért Ábrám így szólt Lóthoz: "Ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hiszen testvérek vagyunk. (Teremtés könyve 13, 8)


“Não nos preocupemos quando Deus põe à prova a nossa fidelidade. Confiemo-nos à Sua vontade; é o que podemos fazer. Deus nos libertará, consolará e enorajará.” São Padre Pio de Pietrelcina