Fundar 130 Resultados para: Pańska

 • Miłość i wierność gładzą winę, bojaźń Pańska ze złych dróg sprowadza. (Księga Przysłów 16, 6)

 • Bojaźń Pańska prowadzi do życia: klęska nawiedzi tego, kto lubi spać długo. (Księga Przysłów 19, 23)

 • Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika. (Księga Przysłów 20, 27)

 • Owocem pokory jest bojaźń Pańska, bogactwo, szacunek i życie. (Księga Przysłów 22, 4)

 • Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz zabiega tylko o bojaźń Pańską: (Księga Przysłów 23, 17)

 • Bojaźń Pańska to chwała i chluba, wesele i korona radosnego uniesienia. (Mądrość Syracha 1, 11)

 • Bojaźń Pańska zadowala serca, daje wesele, radość i długie życie. (Mądrość Syracha 1, 12)

 • Koroną mądrości - bojaźń Pańska, dająca pokój i czerstwe zdrowie. (Mądrość Syracha 1, 18)

 • Korzeń mądrości to bać się Pana, a gałęzie jej - długie życie. (1p) Bojaźń Pańska oddala grzechy, a kto się jej trzyma odwraca gniew. (Mądrość Syracha 1, 20)

 • Wśród braci jest poważany ich zwierzchnik, a w oczach Pana - są ci, którzy się Go boją. (1p) Początkiem dobrego przyjęcia jest bojaźń Pańska, a początkiem odrzucenia jest zatwardziałość i pycha. (Mądrość Syracha 10, 20)

 • Upomnij bliźniego swego, zanim mu grozić będziesz, i daj miejsce Prawu Najwyższego. (8p) Bojaźń Pańska jest początkiem przygarnięcia, a mądrość od Niego zdobywa miłość. (9p) Znajomość przykazań Pańskich jest nauką życia, a ci, którzy czynią, co Mu się podoba, zbierają owoce drzewa nieśmiertelności. (Mądrość Syracha 19, 17)

 • Wieńcem starców jest wielkie doświadczenie, a chlubą ich bojaźń Pańska. (Mądrość Syracha 25, 6)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina