Fundar 130 Resultados para: Pańska

  • Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. (Ewangelia Jana 1, 23)

  • A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. (Dzieje Apostolskie 11, 21)

  • Teraz dotknie cię ręka Pańska: będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Natychmiast spadły na niego mrok i ciemność. I chodząc wkoło, szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. (Dzieje Apostolskie 13, 11)

  • Wtedy prokonsul widząc, co się stało, uwierzył, zdumiony nauką Pańską. (Dzieje Apostolskie 13, 12)

  • Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. (Dzieje Apostolskie 18, 25)

  • Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: Niech się dzieje wola Pańska! (Dzieje Apostolskie 21, 14)

  • Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. (1 List do Koryntian 10, 26)

  • Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie. (1 List do Koryntian 11, 26)

  • My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. (2 List do Koryntian 3, 18)

  • Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. (1 List do Tesaloniczan 1, 8)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina