Fundar 884 Resultados para: Sale

 • Şi Domnul Dumnezeu a făcut să cadă un somn adânc asupra omului şi el a adormit. Şi a luat una din coastele sale şi a închis locul ei cu carne. (Cartea Genezei 2, 21)

 • Şi omul a dat femeii sale numele de Éva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. (Cartea Genezei 3, 20)

 • Domnul Dumnezeu a făcut omului şi femeii sale tunici de piele şi i-a îmbrăcat. (Cartea Genezei 3, 21)

 • Ábel a oferit şi el din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit către Ábel şi ofranda lui, (Cartea Genezei 4, 4)

 • Lámeh le-a zis soţiilor sale: „Adá şi Ţilá, ascultaţi glasul meu! Soţii ale lui Lámeh, plecaţi urechea la cuvântul meu! Am omorât un om pentru rana mea şi un tânăr pentru vânătaia mea. (Cartea Genezei 4, 23)

 • Când era aproape să intre în Egipt, i-a zis soţiei sale, Sarái: „Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă la chip. (Cartea Genezei 12, 11)

 • căci l-am ales ca el să lase poruncă fiilor săi şi casei sale de după el să păstreze calea Domnului şi să facă dreptate şi judecată, pentru ca Domnul să ducă la îndeplinire ceea ce i-a spus lui Abrahám”. (Cartea Genezei 18, 19)

 • Abrahám s-a rugat lui Dumnezeu şi Dumnezeu i-a însănătoşit pe Abimélec, pe soţia sa şi pe servitoarele sale, aşa că au putut să nască. (Cartea Genezei 20, 17)

 • Astfel au încheiat ei alianță la Béer-Şéba. S-au ridicat Abimélec împreună cu Picól, căpetenia oştirii sale, şi s-au întors în ţara filisténilor. (Cartea Genezei 21, 32)

 • Abrahám s-a ridicat din fața moartei sale, a vorbit cu fiii lui Het, zicându-le: (Cartea Genezei 23, 3)

 • Fata a alergat şi a făcut cunoscute în casa mamei sale toate acestea. (Cartea Genezei 24, 28)

 • când a văzut inelul şi brăţările pe mâinile surorii sale şi când a auzit cuvintele Rebécăi, sora sa, spunând: „Aşa mi-a vorbit omul acela”. A venit, deci, la omul acela care stătea cu cămilele lângă izvor (Cartea Genezei 24, 30)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina