1. Matkalaulu. Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle.

“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina