1. Csalfa észjárásuk miatt azt mondják egymásnak: "Rövid és szomorú az életünk; nincs orvosság az ember halála ellen, és nem ismerünk szabadítót az alvilágból.

2. Hiszen véletlenül keletkeztünk, és majdan úgy leszünk, mintha sose lettünk volna. Hisz orrunkban csak füst az élet lehelete, és a gondolkodás csupán szikra a szívünk lüktetésekor.

3. Ha elalszik, testünk hamuvá lesz, a lélek meg elillan, mint a lenge szellõ.

4. Idõ múltán még a nevünk is feledésbe merül, és senki sem gondol többé tetteinkre. Életünk elmúlik, ahogy a felhõnek nyoma vész, eloszlik, mint a köd, amit elûznek, és a melegükkel a földre nyomnak a nap sugarai.

5. Életünk csak egy árnyék tovasuhanása, és halálunk nem ismétlõdik meg, mert le van pecsételve, és nem tér vissza senki.

6. Rajta hát! Élvezzük a jelenvaló jókat! Használjuk ki buzgón a világot, mint ifjúkorunkban!

7. Töltekezzünk pompás borral, mirhával, s ne nélkülözzük a tavasznak egyetlen virágát se!

8. Koszorúzzuk magunkat feslõ rózsákkal, még mielõtt elhervadnának!

9. Egyikünk se vonja ki magát tobzódásunkból. Mindenütt hagyjuk ott jókedvünk jeleit, mert ez az osztályrészünk és ez a mi sorsunk!

10. Bánjunk el a szegény igazzal, ne kíméljük az özvegyet, és a koros aggastyán õsz hajától ne riadjunk vissza!

11. Számunkra a hatalom legyen az igazságosság mércéje, mert a gyenge nem ér semmit.

12. Leskelõdjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel: bepanaszol bennünket törvényszegésért, és szemünkre hányja, hogy vétünk a tisztesség ellen.

13. Dicsekszik, hogy ismeri az Istent, és az Úr gyermekének mondja magát.

14. Vádol bennünket, amiért így gondolkodunk, még ránézni sem jó.

15. Mert az életmódja elüt másokétól, és szokatlanok az útjai.

16. Hamis pénznek néz bennünket, és mint szemetet, kerüli az útjainkat. Az igazak végsõ sorsát meg boldognak hirdeti, és pöffeszkedve atyjának nevezi az Istent.

17. Lássuk hát, igazak-e a beszédei. Figyeljük meg, mi végre jut!

18. Mert ha az igaz az Isten gyermeke, akkor az Isten pártjára kel, és kiszabadítja ellenségei kezébõl.

19. Tegyük próbára, gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét!

20. Ítéljük gyalázatos halálra, mert - saját szava szerint - Isten oltalmában részesül!"

21. Így gondolkodnak, de tévednek, mert gonoszságuk vakká tette õket.

22. Nem ismerik Isten titkos szándékait. Ezért sem az erény jutalmát nem remélik, sem a tiszta lelkek díját nem tudják becsülni.

23. Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette.

24. A sátán irigysége révén azonban a világba jött a halál, és akik vele tartanak, azok megtapasztalják.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina