Found 19 Results for: táborozott

 • A Negebrõl fokozatosan Bétel felé vonult, addig a helyig, ahol elõször táborozott Bétel és Ai között, (Teremtés könyve 13, 3)

 • Ábrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a síkság helységeiben tanyázott és egészen Szodomáig táborozott. (Teremtés könyve 13, 12)

 • Míg Izrael ezen a vidéken táborozott, Ruben bement Bilhához, apja mellékfeleségéhez, és vele hált. Izrael tudomást szerzett róla. Jákobnak tizenkét fia volt. (Teremtés könyve 35, 22)

 • Jetró, Mózes apósa, két fia és felesége, tehát Mózeshez jöttek a pusztába, amikor az Isten hegyénél táborozott. (Kivonulás könyve 18, 5)

 • Kibrot-Hattavából Hacerot felé vonult tovább a nép, s Hacerotban táborozott le. (Számok könyve 11, 35)

 • Azután tovább vonult a nép Hacerotból és Paran pusztájában táborozott. (Számok könyve 12, 16)

 • Amikor Izrael Sittimben táborozott, a nép kikezdett Moáb lányaival. (Számok könyve 25, 1)

 • Jerubbaal tehát, vagyis Gedeon, kora reggel fölkelt, és az egész néppel, amely vele volt, elindult, és Ain-Hárodnál ütött tábort. Midián tõle északra táborozott a Móre domb lábánál, a völgyben. (Bírák könyve 7, 1)

 • Saul Hachila dombja közelében táborozott, amely a puszta szélén, az út mentén emelkedik. Dávid a pusztában tartózkodott. Amikor neszét vette, hogy Saul a pusztába jött, az õ felkutatására, (Sámuel I. könyve 26, 3)

 • Erre Dávid elindult, és elment arra a helyre, ahol Saul táborozott. Dávid megnézte a helyet, ahol Saul és seregének a vezére, Ner fia, Abner aludt; Saul a táborban aludt, és a csapat körülötte tanyázott. (Sámuel I. könyve 26, 5)

 • Egyszer az aratás megkezdésekor a harmincból hárman elindultak és elmentek Dávidhoz Adullam várába. Egy csapat filiszteus táborozott Refaim völgyében. (Sámuel II. könyve 23, 13)

 • Amikor Elizeus másnap kora reggel fölkelt és kiment, ott táborozott egy lovakkal, szekerekkel fölszerelt sereg a város körül. Szolgája így szólt hozzá: "Jaj, uram, most mit csináljunk?" (Királyok II. könyve 6, 15)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina