Found 39 Results for: szolgák

 • Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak kötelességünket teljesítettük." (Lukács evangéliuma 17, 10)
 • Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való - a szolgák azonban, akik a vizet merítették, tudták -, hívatta a násznagy a võlegényt, (János evangéliuma 2, 9)

 • A szolgák is visszatértek a papokhoz és a farizeusokhoz. Ezek kérdõre vonták õket: "Miért nem hoztátok magatokkal?" (János evangéliuma 7, 45)

 • A szolgák mentegetõztek: "Még soha sem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél." (János evangéliuma 7, 46)

 • A csapat és parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. (János evangéliuma 18, 12)

 • A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni. (János evangéliuma 18, 18)

 • Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni: "Keresztre vele, keresztre vele!" Pilátus ismét szabadkozott: "Vigyétek el és feszítsétek meg ti! Én nem találom bûnösnek." (János evangéliuma 19, 6)
 • Amikor a szolgák elmentek, nem találták õket a börtönben. Visszatértek hát, és (Apostolok Cselekedetei 5, 22)

 • A törvényszéki szolgák jelentették e szavakat a bíráknak. Azok meghallva, hogy rómaiak, megijedtek, (Apostolok Cselekedetei 16, 38)

 • Vagy nem tudjátok, hogy annak szolgái vagytok és annak kell engedelmeskednetek, akinek mint szolgák alárendelitek magatokat? Vagy a bûnnek, ami a halálba vezet, vagy az engedelmességnek, ami megigazulást eredményez? (Rómaiaknak írt levél 6, 16)

 • Mert mi Apolló? Mi Pál? Szolgák csupán, akik által hívõk lettetek, ahogy nekik az Úr megadta. (Korintusiaknak írt I. levél 3, 5)

 • Szolgák, engedelmeskedjetek földi uratoknak, félõ tisztelettel és egyszerû szívvel, akárcsak Krisztusnak. (Efezusiaknak írt levél 6, 5)
“Não desperdice suas energias em coisas que geram preocupação, perturbação e ansiedade. Uma coisa somente é necessária: elevar o espírito e amar a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina