Found 21 Results for: nevem

 • "Isten, akinek színe elõtt jártak atyáink, Ábrahám és Izsák, Isten, aki pásztorom volt, amióta csak élek, a mai napig, az angyal, aki kivezetett minden szükségembõl, áldja meg e fiúkat. Éljen bennük tovább az én nevem s atyáimé, Ábrahámé és Izsáké, sokasodjanak és szaporodjanak el a földön." (Teremtés könyve 48, 16)

 • Azután még ezt mondta Isten Mózesnek: "Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene küldött hozzátok. Ez az én nevem minden idõkre, s így kell neveznetek nemzedékrõl nemzedékre." (Kivonulás könyve 3, 15)

 • Tiszteld õt, hallgass szavára és ne lázadozz ellene. Engedetlenségedet nem bocsátaná meg, mivel az én nevem van benne. (Kivonulás könyve 23, 21)

 • Hívják le Izrael fiaira a nevem, és én megáldom õket." (Számok könyve 6, 27)

 • Az Úr angyala azt felelte: "Miért kérdezõsködöl nevem felõl, mikor azt titok fedi?" (Bírák könyve 13, 18)

 • Attól a naptól, hogy népemet, Izraelt kivezettem Egyiptomból, Izrael törzsei közül nem választottam ki egyik várost sem arra, hogy házat építsen nekem nevem hajlékául; Dávidot választottam ki, hogy uralkodjék népem fölött. (Királyok I. könyve 8, 16)

 • Tartsd rajta szemed ezen a házon, éjjel-nappal, azon a helyen, amelyrõl azt ígérted: Ott lesz a nevem, s hallgasd meg az imát, amelyet szolgád ezen a helyen mond." (Királyok I. könyve 8, 29)

 • Így szólt hozzá az Úr: "Meghallgattam imádat és könyörgésedet, amellyel hozzám fordultál. Fölszenteltem ezt a templomot, amelyet építettél, s ott marad a nevem örökre; szemem és szívem is ott lesz mindig. (Királyok I. könyve 9, 3)

 • Az õ fiának csupán egyetlen törzset hagyok, hogy szolgámnak, Dávidnak mindig maradjon égõ mécsese színem elõtt Jeruzsálemben, abban a városban, amelyet nevem hajlékául kiválasztottam. (Királyok I. könyve 11, 36)

 • Az Úr ugyanis elhatározta: "Júdát is eltaszítom színem elõl, amint Izraelt eltaszítottam, s elvetem ezt a várost is, amelyet kiválasztottam: Jeruzsálemet, a templommal egyetemben, amelyrõl azt mondtam: ott lesz a nevem." (Királyok II. könyve 23, 27)

 • De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen a nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népem fölött álljon. (Krónikák II. könyve 6, 6)

 • Kiválasztottam ugyanis, és szentté tettem ezt a templomot, hogy benne legyen nevem mindörökre, és ott is maradjon szemem és szívem mindenkor. (Krónikák II. könyve 7, 16)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina