Found 12 Results for: napokat

 • Ezek határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet." Úgy is lett. (Teremtés könyve 1, 15)

 • Jól tudod, hogy apám számlálja a napokat, s ha csak egy napot kések is, nagyon fog aggódni. (Tóbiás könyve 9, 4)

 • mert ezek azok a napok, amelyeken a zsidók megszabadultak ellenségeiktõl, s ez az a hónap, amikor szomorúságuk örömre, gyászuk pedig ünnepnapra változott. Üljék meg ezeket a napokat vidám lakomákkal, küldjenek egymásnak kóstolót, s adjanak ajándékot a szegényeknek. (Eszter könyve 9, 22)

 • Ezért nevezik ezeket a napokat "purim"-nak a "pur" szó alapján." Ennek a levélnek a nyomán, s annak alapján, amit saját maguk is átéltek, és amit a hagyományokból megtudtak, (Eszter könyve 9, 26)

 • Ó, ki hozza vissza a régmúlt hónapokat, a napokat, amikor Isten oltalmazott? (Jób könyve 29, 2)

 • Napokra napokat engedj a királynak, s évei tegyék ki nemzedékek korát! (Zsoltárok könyve 61, 7)

 • Azért írunk nektek, mert meg akarjuk ünnepelni a templomszentelést. Szép volna, ha ezeket a napokat ti is megülnétek. (Makkabeusok II. könyve 2, 16)

 • Rád, népedre és atyád házára olyan napokat hoz majd az Úr, amilyenek nem voltak, amióta Efraim elszakadt Júdától, [csak Asszíria királya (idején)]." (Izajás könyve 7, 17)

 • Ha Isten nem rövidítené meg ezeket a napokat, nem menekülne meg egyetlen élõlény sem. De a választottak kedvéért, akiket õ választott ki, megrövidíti ezeket a napokat. (Márk evangéliuma 13, 20)

 • A többi próféta is, Sámueltõl kezdve mind, akik utána szóltak, megjövendölték ezeket a napokat. (Apostolok Cselekedetei 3, 24)

 • Napokat és hónapokat, ünnepi idõket és esztendõket tartotok meg gondosan. (Galatáknak írt levél 4, 10)

 • Mert aki az életnek örülni szeretne, és jó napokat látni, az óvja nyelvét a rossztól, ajkát a hamis szótól. (Szent Péter I. levele 3, 10)


“Quanto mais te deixares enraizar na santa humildade, tanto mais íntima será a comunicação da tua alma com Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina