Found 16 Results for: hirdetjük

 • Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid! (Zsoltárok könyve 75, 2)

 • Nem titkoljuk el fiaink elõl, hanem hirdetjük a jövõ nemzedéknek. Az Úr dicsõ tetteit, erejét, és a csodákat, amelyeket mûvelt. (Zsoltárok könyve 78, 4)

 • Mi pedig, a te néped és nyájad juhai, magasztalni fogunk mindörökké, s nemzedékrõl nemzedékre hirdetjük dicsõségedet. (Zsoltárok könyve 79, 13)

 • Így mi azt az ígéretet hirdetjük nektek, melyet az Isten az atyáknak tett, (Apostolok Cselekedetei 13, 32)

 • Tudjátok meg hát, testvérek, hogy általa a bûnök bocsánatát hirdetjük nektek. Ezektõl Mózes törvénye alapján nem igazulhattatok meg, (Apostolok Cselekedetei 13, 38)

 • "Emberek, mit csináltok? - kiáltották. - Mi is emberek vagyunk, akárcsak ti, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy ezektõl a bálványoktól forduljatok az élõ Istenhez, aki az eget, a földet és a tengert alkotta s mindent, ami csak van benne. (Apostolok Cselekedetei 14, 15)

 • mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. Õ a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg balgaság, (Korintusiaknak írt I. levél 1, 23)

 • Mindegy tehát, hogy én vagy õk: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívõvé. (Korintusiaknak írt I. levél 15, 11)

 • Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? (Korintusiaknak írt I. levél 15, 12)

 • Elutasítjuk a gyalázatos alattomosságot, nem alkalmazunk cselt, és nem hamisítjuk meg az Isten szavát, hanem az Isten jelenlétében nyíltan hirdetjük az igazságot, s rábízzuk magunkat az emberek lelkiismeretére. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 2)

 • Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért. (Korintusiaknak írt II. levél 4, 5)

 • Õt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. (Kolosszeieknek írt levél 1, 28)


“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina