Found 8 Results for: angyalnak

  • Amikor azonban az angyal Jeruzsálem felé is kinyújtotta kezét, hogy elpusztítsa, az Úr megbánta ezt a csapást, és megparancsolta az angyalnak, aki lesújtott a népre: "Most aztán elég! Húzd vissza a kezed!" Az Úr angyala éppen a jebuzita Arauna szérûjénél volt. (Sámuel II. könyve 24, 16)

  • Ezután az Úr parancsot adott az angyalnak, s az visszadugta kardját a hüvelyébe. (Krónikák I. könyve 21, 27)

  • Az Úr kedves, vigasztaló szavakkal válaszolt az angyalnak, aki hozzám beszélt. (Zakariás könyve 1, 13)

  • Vajon melyik angyalnak mondta valaha: "A fiam vagy, ma szültelek?" Vagy: "Én atyja leszek, õ meg a fiam." (Zsidóknak írt levél 1, 5)

  • Ugyan melyik angyalnak mondta valaha: Jobbom felõl foglalj helyet, és lábad alá teszem zsámolyul minden ellenségedet? (Zsidóknak írt levél 1, 13)

  • Majd láttam, hogy napkeletrõl egy másik angyal száll fel, az élõ Isten pecsétje volt nála. Nagy hangon kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt rá, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: (Jelenések könyve 7, 2)

  • A négy közül az egyik élõlény a hét angyalnak hét aranycsészét adott. Ezek az örökkön-örökké élõ Isten haragjával voltak tele. (Jelenések könyve 15, 7)

  • Akkor nagy szózatot hallottam a templomból, a hét angyalnak szólt: "Rajta, öntsétek ki Isten haragjának hét csészéjét a földre!" (Jelenések könyve 16, 1)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina