Found 41 Results for: Szám

 • Joáb, Ceruja fia megkezdte az összeírást, de nem fejezte be, mivel a harag kitört Izrael ellen. Így a szám nem került bele Dávid király évkönyveibe. (Krónikák I. könyve 27, 24)

 • Uzijának begyakorolt serege is volt. Csapatonként vonultak hadba, szám szerint. Jegyzéküket Jeuel jegyzõ, Maaszejahu felügyelõ készítette a király egyik fõemberének, Hananjának a vezetésével. (Krónikák II. könyve 26, 11)

 • Jozija a nép fiainak, mindazoknak, akik csak ott tartózkodtak, az egész húsvéti áldozat céljára szám szerint harmincezret ajánlott fel a nyájból, bárányokat és fiatal kecskéket, azonkívül háromezer szarvasmarhát. Ezek a király vagyonából valók voltak. (Krónikák II. könyve 35, 7)

 • Cirusz, a perzsák királya kincstárosa, Mitrida kezére bízta õket, és az szám szerint átadta Sesbaccárnak, Júda fejedelmének. (Ezdrás könyve 1, 8)

 • Magam képviselném elõtte ügyemet, s bizonyítékokkal volna tele a szám. (Jób könyve 23, 4)

 • Van-e szám számba venni a seregét, s van-e menekvés a támadása elõl? (Jób könyve 25, 3)

 • és engedtem-e, hogy a szám vétkezzék, kívántam-e életét egy-egy átokszóval? (Jób könyve 31, 30)

 • Lám, szólásra nyitottam a számat, nyelvem máris forog a szám üregében. (Jób könyve 33, 2)

 • Ha szívemet megvizsgálod és éjjelente kifürkészed, s ha tûzben kipróbálsz is, nem lelsz hamisságot bennem. Nem vétkezik a szám, (Zsoltárok könyve 17, 3)

 • A szám bölcsességet hirdet, okos beszédet sugall a szívem. (Zsoltárok könyve 49, 4)

 • Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsõségedet. (Zsoltárok könyve 51, 17)

 • Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára! (Zsoltárok könyve 54, 4)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina