Found 1158 Results for: Király

 • Ekkor kivonult a szodomai király, a gomorrai király, az admai király, a cebojimi király és a belai (azaz coári) király, s a Sziddim völgyében szembeszálltak velük: (Teremtés könyve 14, 8)

 • Kedor-Laomerrel, Elám királyával, Tidallal, Gojim királyával, Amráfellel, Sineár királyával és Arjochkal, Ellaszár királyával; négy király öt ellen. (Teremtés könyve 14, 9)

 • Mikor már hosszabb idõt eltöltött ott, a filiszteus király kinézett az ablakán és látta, hogy Izsák szeretgeti feleségét. (Teremtés könyve 26, 8)

 • Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielõtt izraelita király uralkodott. (Teremtés könyve 36, 31)

 • Amikor Jobáb király meghalt, helyette a temaniták földjérõl való Husám kormányzott királyként. (Teremtés könyve 36, 34)

 • Husám meghalt, és helyette Adad kormányzott, mint király, Badad fia, aki a midianitákat a Moáb-síkságon megverte. Városát Avitnak hívták. (Teremtés könyve 36, 35)

 • Adad meghalt, és helyette a masrekai Szamla kormányzott mint király. (Teremtés könyve 36, 36)

 • Saul meghalt, és helyette Baal-Hanan, Achbor fia kormányzott mint király. (Teremtés könyve 36, 38)

 • Baal-Hanan, Achbor fia meghalt, helyette Hadad kormányzott mint király. Városát Painak hívták. Felesége Mehetábel volt, a Me-Szachab-i Matred lánya. (Teremtés könyve 36, 39)

 • Ura elfogatta Józsefet, s abba a börtönbe vetette, ahol a király foglyait õrizték. Ott maradt a börtönben. (Teremtés könyve 39, 20)

 • Egyszer mindkettõnek ugyanazon az éjjel álma volt, olyan álma, amelyiknek mindkettõjük számára különös jelentõsége volt: az egyiptomi király fõpohárnoka és fõsütõmestere számára, akik börtönben ültek. (Teremtés könyve 40, 5)

 • Egyiptomban új király jutott hatalomra, aki nem ismerte Józsefet. (Kivonulás könyve 1, 8)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina