Found 744 Results for: Jézus

 • Jézus megkérdezte tõlük: "Hány kenyeretek van?" "Hét - felelték -, és néhány apró halunk." (Máté evangéliuma 15, 34)

 • Jézus figyelmeztette õket: "Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!" (Máté evangéliuma 16, 6)

 • Jézus észrevette, s így szólt: "Kishitûek, mit tanakodtok magatok közt, hogy nincs kenyeretek? (Máté evangéliuma 16, 8)

 • Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" (Máté evangéliuma 16, 13)

 • Jézus most hozzájuk fordult: "Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" (Máté evangéliuma 16, 15)

 • Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. (Máté evangéliuma 16, 17)

 • Ettõl kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektõl, a fõpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad. (Máté evangéliuma 16, 21)

 • Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. (Máté evangéliuma 16, 24)

 • Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. (Máté evangéliuma 17, 1)

 • Jézus odalépett hozzájuk és megérintette õket: "Keljetek fel, ne féljetek!" (Máté evangéliuma 17, 7)

 • A hegyrõl lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: "Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!" (Máté evangéliuma 17, 9)

 • Jézus így válaszolt: "Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig kell még veletek maradnom? Meddig tûrjelek benneteket? Hozzátok ide!" (Máté evangéliuma 17, 17)


“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina