Found 250 Results for: Jákob

 • Urunk és Istenünk, Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, s a mi Atyánk. Õrizd meg örökre bennük ezt a lelkületet, és a szívüket irányítsd magad felé. (Krónikák I. könyve 29, 18)

 • Óvakodj, fiam, mindenfajta kicsapongástól. Feleséget õseid nemzetségébõl végy magadnak. Ne végy el idegen asszonyt, aki nem tartozik atyád törzséhez, mert mi a próféták nemzetsége vagyunk. Noé, Ábrahám, Izsák és Jákob az õsatyánk. Emlékezz csak arra, fiam, hogy õk mind a rokonságunkból vettek feleséget, és áldottak voltak gyermekeikben. Utódaiké lesz - örökségképpen - az ország. (Tóbiás könyve 4, 12)

 • Ki ad segítséget Sionból Izrael számára? Ha egyszer az Úr megfordítja népe sorsát, örül majd Jákob és ujjong Izrael! (Zsoltárok könyve 14, 7)

 • A megpróbáltatás napján hallgasson meg az Úr, védelmezzen meg Jákob Istenének neve! (Zsoltárok könyve 20, 2)

 • Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, Jákob fiai, magasztaljátok! Félje õt Izrael minden törzse! (Zsoltárok könyve 22, 24)

 • Ez lesz a sorsa a népnek, amely õt keresi, amely a te arcodat keresi. Jákob Istene. (Zsoltárok könyve 24, 6)

 • ha vizei zúgnak, tajtékoznak is, és viharától megrendülnek a hegyek. [Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk!] (Zsoltárok könyve 46, 4)

 • Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk! (Zsoltárok könyve 46, 8)

 • Velünk a Seregek Ura, Jákob Istene a mentsvárunk! (Zsoltárok könyve 46, 12)

 • Jöjjön hát szabadulás Sionból Izrael számára! Ha majd Isten megfordítja népe sorsát, akkor ujjong majd Jákob és vigad Izrael. (Zsoltárok könyve 53, 7)

 • Én azonban mindörökre ujjonghatok, énekelhetek Jákob Istenének. (Zsoltárok könyve 75, 10)

 • Jákob Istene, harsány kiáltásod elõtt megtorpantak a lovak és a szekerek. (Zsoltárok könyve 76, 7)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina