Found 38 Results for: Abimelek

 • Ábrahám azt mondta a feleségérõl: a húgom. Akkor Abimelek, Gerár királya érte küldött és elvitette Sárát. (Teremtés könyve 20, 2)

 • De Abimelek még nem közeledett hozzá, azért így szólt: "Uram, te az ártatlant is megölöd? (Teremtés könyve 20, 4)

 • Amikor Abimelek reggel fölkelt, összehívta minden szolgáját és közölte velük az egész eseményt. Az emberek nagyon megijedtek. (Teremtés könyve 20, 8)

 • Abimelek hívatta Ábrahámot és így szólt hozzá: "Mit tettél velünk? Mit vétettem ellened, hogy rám és országomra ilyen bûnt hoztál? Azt tetted velem, aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie." (Teremtés könyve 20, 9)

 • Abimelek tovább beszélt Ábrahámhoz: "Mi volt a szándékod, hogy ezt tetted?" (Teremtés könyve 20, 10)

 • Ekkor Abimelek juhokat, szarvasmarhákat, szolgákat és szolgálókat vett, s Ábrahámnak adta. Feleségét, Sárát is visszaadta. (Teremtés könyve 20, 14)

 • Abimelek még hozzáfûzte: "Nézd, földem nyitva áll elõtted, lakjál ott, ahol neked tetszik." (Teremtés könyve 20, 15)

 • Az Úr ugyanis Sára miatt, Ábrahám felesége miatt Abimelek házában bezárt minden méhet. (Teremtés könyve 20, 18)

 • Ugyanabban az idõben beszélt Abimelek és vezére, Pichol Ábrahámmal. Így szólt: "Isten veled van mindenben, amit teszel. (Teremtés könyve 21, 22)

 • De (elõbb) Ábrahám szót emelt Abimeleknél a kút miatt, amelyet Abimelek szolgái erõszakkal elvettek. (Teremtés könyve 21, 25)

 • Abimelek tiltakozott: "Nem tudom, ki tette. Te nem szóltál róla semmit, s a mai napig nem hallottam róla". (Teremtés könyve 21, 26)

 • Abimelek megkérdezte Ábrahámot: "Mit jelent ez a hét bárány, amelyet külön állítottál?" (Teremtés könyve 21, 29)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina