7. Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię. Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał.

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina