Found 90 Results for: Abraham

 • Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. (Księga Rodzaju 17, 5)

 • Abraham, upadłszy na twarz, roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: Czyż człowiekowi stuletniemu może się urodzić syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara może zostać matką? (Księga Rodzaju 17, 17)

 • Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna Izmaela i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg. (Księga Rodzaju 17, 23)

 • Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka, (Księga Rodzaju 17, 24)

 • Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael, (Księga Rodzaju 17, 26)

 • Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, (Księga Rodzaju 18, 2)

 • Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzech miar najczystszej mąki i zrób podpłomyki. (Księga Rodzaju 18, 6)

 • Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękne cielę, dał je słudze, aby ten szybko je przyrządził. (Księga Rodzaju 18, 7)

 • Abraham i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż Sara nie miewała przypadłości właściwej kobietom. (Księga Rodzaju 18, 11)

 • Potem ludzie ci odeszli i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić, (Księga Rodzaju 18, 16)

 • Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Panem. (Księga Rodzaju 18, 22)

 • Zbliżywszy się do Niego, Abraham rzekł: Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? (Księga Rodzaju 18, 23)


“Quando Jesus vem a nós na santa comunhão, encontra alegria em Sua criatura. Por nossa parte, procuremos Nele a nossa alegria.” São Padre Pio de Pietrelcina