Księga Psalmów, 1

Biblia Tysiąclecia

1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców,

2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.

3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada.

4 Nie tak występni, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata.

5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych,

6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.


Chapters: