16. οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι,

“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina