Gefunden 29 Ergebnisse für: Alleluja

 • Bramy Jerozolimy rozbrzmiewać będą pieśniami wesela, a wszystkie jej domy zawołają: "Alleluja, niech będzie uwielbiony Bóg Izraela!" I błogosławieni będą błogosławić Imię święte na wieki i na zawsze. (Księga Tobiasza 13, 18)

 • Niech znikną z ziemi grzesznicy i niech już nie będzie występnych! Błogosław, duszo moja, Pana! Alleluja. (Księga Psalmów 104, 35)

 • by strzegli Jego przykazań i prawa zachowywali. Alleluja. (Księga Psalmów 105, 45)

 • Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. (Księga Psalmów 106, 1)

 • Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! A cały lud niech powie: Amen! Alleluja! (Księga Psalmów 106, 48)

 • Alleluja. Z całego serca chcę chwalić Pana w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. (Księga Psalmów 111, 1)

 • Alleluja. Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Księga Psalmów 112, 1)

 • Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: (Księga Psalmów 113, 1)

 • Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. "Alleluja". (Księga Psalmów 113, 9)

 • Alleluja. Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba - od ludu obcego, (Księga Psalmów 114, 1)

 • Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, (Księga Psalmów 117, 1)

 • Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki. (Księga Psalmów 118, 1)


“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina