Encontrados 1453 resultados para: twa

 • a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. (Apokalipsa Św. Jana 14, 5)

 • Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. (Apokalipsa Św. Jana 15, 4)

 • Potem ujrzałem: w niebie została otwarta świątynia Przybytku Świadectwa (Apokalipsa Św. Jana 15, 5)

 • bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu. (Apokalipsa Św. Jana 18, 3)

 • I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa. (Apokalipsa Św. Jana 19, 10)

 • Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy. (Apokalipsa Św. Jana 19, 11)

 • I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na (Apokalipsa Św. Jana 20, 4)

 • I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (Apokalipsa Św. Jana 20, 12)

 • A warstwy fundamentu pod murem Miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza - jaspis, druga - szafir, trzecia - chalcedon, czwarta - szmaragd, (Apokalipsa Św. Jana 21, 19)

 • A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. (Apokalipsa Św. Jana 22, 7)

 • Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. (Apokalipsa Św. Jana 22, 10)

 • Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. (Apokalipsa Św. Jana 22, 18)


“Reflita no que escreve, pois o Senhor vai lhe pedir contas disso.” São Padre Pio de Pietrelcina