Encontrados 1453 resultados para: twa

 • A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. (List do Filipian 4, 19)

 • Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. (List do Kolosan 1, 12)

 • On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, (List do Kolosan 1, 13)

 • Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego. (List do Kolosan 1, 25)

 • aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa. (List do Kolosan 2, 2)

 • i Jezus, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów, są jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. (List do Kolosan 4, 11)

 • Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. (List do Kolosan 4, 12)

 • Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, (1 List do Tesaloniczan 1, 2)

 • abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. (1 List do Tesaloniczan 2, 12)

 • proroctwa nie lekceważcie! (1 List do Tesaloniczan 5, 20)

 • Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych królestwa Bożego, za które też cierpicie. (2 List do Tesaloniczan 1, 5)

 • Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, (2 List do Tesaloniczan 2, 11)


“Sigamos o caminho que nos conduz a Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina