Encontrados 1453 resultados para: twa

 • Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach, (List do Filemona 1, 4)

 • Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego. (List do Hebrajczyków 1, 8)

 • nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, (List do Hebrajczyków 3, 8)

 • lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. (List do Hebrajczyków 3, 13)

 • Jest bowiem powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie! (List do Hebrajczyków 3, 15)

 • Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. (List do Hebrajczyków 3, 19)

 • Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu /swego/ nieposłuszeństwa, (List do Hebrajczyków 4, 6)

 • dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. (List do Hebrajczyków 4, 7)

 • Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. (List do Hebrajczyków 4, 11)

 • A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. (List do Hebrajczyków 5, 8)

 • A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie (List do Hebrajczyków 6, 8)

 • Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. (List do Hebrajczyków 7, 1)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina