Encontrados 453 resultados para: bine

 • Iudeii au răspuns şi i-au zis: „Nu spunem noi bine că eşti samaritean şi că ai diavol?”. (Evanghelia după sf. Ioan 8, 48)

 • nici nu înţelegeţi că este mai bine pentru voi ca să moară un singur om pentru popor şi să nu piară întregul neam”. (Evanghelia după sf. Ioan 11, 50)

 • Voi mă numiţi «Învăţătorul» şi «Domnul» şi bine spuneţi, pentru că sunt. (Evanghelia după sf. Ioan 13, 13)

 • Totuşi, eu vă spun adevărul: este mai bine pentru voi ca eu să plec, pentru că, dacă nu mă duc, Mângâietorul nu va veni la voi; însă, dacă mă duc, îl voi trimite la voi. (Evanghelia după sf. Ioan 16, 7)

 • Caiáfa era acela care dăduse iudeilor sfatul: „Este mai bine să moară un singur om pentru popor”. (Evanghelia după sf. Ioan 18, 14)

 • Isus i-a răspuns: „Dacă am vorbit rău, dă mărturie despre rău! Dar dacă [am vorbit] bine, de ce mă loveşti?”. (Evanghelia după sf. Ioan 18, 23)

 • Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor, au spus: „Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. (Faptele Apostolilor 6, 2)

 • Iar el le-a zis: „Voi ştiţi prea bine că nu este permis unui iudeu să aibă legături sau să se apropie de un străin. Dar Dumnezeu mi-a arătat că nu pot declara pe niciun om impur sau necurat. (Faptele Apostolilor 10, 28)

 • Am trimis, deci, îndată după tine şi tu ai făcut bine că ai venit. Acum, toţi suntem înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm toate câte ţi-au fost poruncite de Domnul”. (Faptele Apostolilor 10, 33)

 • cum l-a uns Dumnezeu pe Isus din Nazarét cu Duhul Sfânt şi cu putere. Acesta a trecut făcând bine şi vindecându-i pe toţi cei care erau stăpâniţi de diavol, pentru că Dumnezeu era cu el. (Faptele Apostolilor 10, 38)

 • După o discuţie îndelungată, Petru s-a ridicat şi le-a zis: „Fraţilor, voi ştiţi prea bine că din primele zile Dumnezeu m-a ales între voi pentru ca, prin gura mea, păgânii să asculte cuvântul evangheliei şi să creadă. (Faptele Apostolilor 15, 7)

 • să vă feriţi de carnea jertfită idolilor, de sânge, de [animale] sufocate şi de desfrânare; dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face. Cu bine!”. (Faptele Apostolilor 15, 29)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina