Encontrados 3019 resultados para: Zis

 • Sára a tăgăduit, zicând: „N-am râs”. Căci îi era frică. Dar acela a zis: „Ba ai râs!”. (Cartea Genezei 18, 15)

 • Domnul a zis: „Oare îi voi ascunde lui Abrahám ceea ce am de gând să fac? (Cartea Genezei 18, 17)

 • Domnul a zis: „Strigătul [împotriva] Sodómei şi Gomórei s-a mărit şi păcatul lor este foarte greu. (Cartea Genezei 18, 20)

 • Abrahám s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? (Cartea Genezei 18, 23)

 • Abrahám a continuat să vorbească şi a zis: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci”. I-a răspuns: „Nu o voi face de dragul celor patruzeci”. (Cartea Genezei 18, 29)

 • A zis: „Să nu se mânie Domnul meu dacă voi mai vorbi! Poate că se vor găsi acolo treizeci!”. A răspuns: „Nu o voi face dacă voi găsi acolo treizeci!”. (Cartea Genezei 18, 30)

 • [Abrahám] a zis: „Iată, am îndrăznit să mai vorbesc Domnului meu. Poate se vor găsi acolo douăzeci!”. A răspuns: „Nu o voi distruge de dragul celor douăzeci!”. (Cartea Genezei 18, 31)

 • A zis: „Să nu se mânie Domnul meu dacă voi mai vorbi o singură dată! Poate se vor găsi acolo zece!”. A răspuns: „Nu o voi nimici de dragul celor zece!”. (Cartea Genezei 18, 32)

 • Le-a zis: „Domnii mei, abateţi-vă, vă rog, pe la casa slujitorului vostru; poposiți [aici], spălaţi-vă picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi veţi merge în drumul vostru!”. Ei au răspuns: „Nu, ci vom poposi în piaţă”. (Cartea Genezei 19, 2)

 • L-au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Fă-i să iasă la noi ca să-i cunoaştem!”. (Cartea Genezei 19, 5)

 • şi le-a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi rău! (Cartea Genezei 19, 7)

 • Ei au spus: „Pleacă!”. Şi au zis: „Omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea să o facă pe judecătorul. Îți vom face mai rău decât lor”. Şi, împingându-l pe Lot cu forţă, s-au apropiat să spargă uşa. (Cartea Genezei 19, 9)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina