Encontrados 3019 resultados para: Zis

 • Modul vostru [de a fi] să nu fie [călăuzit] de pofta de bani, mulţumindu-vă cu ceea ce aveţi, căci el însuşi a zis: „Nu te voi mai lăsa, nici nu te voi abandona”, (Scrisoarea către Evrei 13, 5)

 • Aduceţi-vă aminte de cuvintele prezise de sfinţii profeţi şi de porunca Domnului şi Mântuitorului dată prin apostolii voştri! (Scrisoarea a doua a sf. apostol Petru 3, 2)

 • După aceste lucruri, am privit şi, iată, o uşă deschisă în cer şi glasul cel dintâi, pe care îl auzisem ca pe o trâmbiţă când vorbea cu mine, mi-a zis: „Urcă aici şi-ţi voi arăta cele ce trebuie să fie după acestea!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 4, 1)

 • Atunci, unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată, a învins leul din tribul lui Iúda, vlăstarul lui Davíd! El va deschide cartea şi cele şapte sigilii ale sale”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 5, 5)

 • Unul dintre bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Cine sunt şi de unde vin cei care sunt îmbrăcaţi cu haine albe?” (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 13)

 • I-am zis: „Domnul meu, tu ştii”. Iar el mi-a spus: „Aceştia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 7, 14)

 • Şi glasul pe care-l auzisem din cer mi-a vorbit din nou, spunând: „Du-te şi ia cartea deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare şi pe pământ!”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 8)

 • M-am dus la înger, spunându-i să-mi dea cartea cea mică, dar el mi-a zis: „Ia-o şi mănânc-o! Va fi amară pentru stomacul tău, dar în gură va fi dulce ca mierea”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 9)

 • Apoi mi-a zis: „Trebuie să profeţeşti din nou cu privire la popoare, naţiuni, limbi şi multe regate”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 10, 11)

 • Dar îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 7)

 • Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut şi pe care stă desfrânata sunt popoare şi mulţimi, neamuri şi limbi. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 17, 15)

 • Şi au zis a doua oară: „Aleluia! Şi fumul ei se ridică în vecii vecilor”. (Apocalipsul sf. apostol Ioan 19, 3)


“Para mim, Deus está sempre fixo na minha mente e estampado no meu coração.” São Padre Pio de Pietrelcina