Encontrados 292 resultados para: Faci

 • Dacă faci binele, nu-i aşa că poţi ţine [fruntea] sus? Dar dacă nu faci binele, păcatul stă cuibărit la uşă. El caută să fie peste tine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti”. (Cartea Genezei 4, 7)

 • Fă-ţi o arcă din lemn de chiparos; să faci încăperi în arcă şi s-o acoperi cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară! (Cartea Genezei 6, 14)

 • Iată cum s-o faci: arca să aibă trei sute de cóţi în lungime, cincizeci de cóţi în lăţime şi treizeci de cóţi în înălţime. (Cartea Genezei 6, 15)

 • Să faci arcei un acoperiş şi să-l înalţi până la un cot; uşa să o pui într-o latură a arcei; să faci un nivel jos, al doilea la mijloc şi al treilea sus. (Cartea Genezei 6, 16)

 • Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel nelegiuit şi să fie cu cel drept cum este cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare judecătorul întregului pământ nu va face judecată?”. (Cartea Genezei 18, 25)

 • În acel timp, Abimélec şi Picól, căpetenia oştirii lui, i-au vorbit astfel lui Abrahám, zicând: „Dumnezeu este cu tine în tot ce faci. (Cartea Genezei 21, 22)

 • Şi i-a zis: „Să nu-ţi ridici mâna asupra tânărului şi să nu-i faci niciun rău, căci acum ştiu că te temi de Dumnezeu şi nu l-ai cruţat pe unicul tău fiu pentru mine!”. (Cartea Genezei 22, 12)

 • Abrahám i-a răspuns: „Ai grijă ca nu cumva să-l faci pe fiul să se întoarcă acolo! (Cartea Genezei 24, 6)

 • Dacă femeia nu va fi de acord să vină cu tine, vei fi eliberat de acest jurământ. Numai să nu-l faci pe fiul meu să se întoarcă acolo!”. (Cartea Genezei 24, 8)

 • Domnul i-a zis lui Moise: ,,Când vei merge şi te vei întoarce în Egipt, vezi ca toate minunile pe care le-am pus în mâna ta să le faci înaintea lui Faraón. Eu însă voi împietri inima lui şi nu va lăsa poporul [să plece]. (Cartea Exodului 4, 21)

 • Scribii fiilor lui Israél au venit și au strigat către Faraón, zicând: ,,De ce faci aşa cu servitorii tăi? (Cartea Exodului 5, 15)

 • Când te va duce Domnul în ţara canaaneénilor, a hetéilor, a amoréilor, a hevéilor şi a iebuséilor, [ţară] pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da, ţară unde curge lapte şi miere, să faci această slujire în luna aceasta! (Cartea Exodului 13, 5)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina