Encontrados 782 resultados para: Cuvântul

 • Acum, Doamne Dumnezeule, fă să rămână cuvântul pe care l-ai rostit asupra slujitorului tău şi asupra casei lui pe vecie şi fă după cum ai spus! (Cartea a doua a lui Samuél 7, 25)

 • Pentru ce ai dispreţuit cuvântul Domnului şi ai făcut ce este rău în ochii lui? L-ai lovit cu sabia pe Uría, hetéul, ai luat-o de soţie pe soţia lui şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amón. (Cartea a doua a lui Samuél 12, 9)

 • Acum, am venit să-i spun aceste lucruri regelui, stăpânului meu, pentru că poporul m-a înspăimântat, iar slujitoarea ta a zis: «Îi voi vorbi regelui; poate că regele va împlini cuvântul slujitoarei sale. (Cartea a doua a lui Samuél 14, 15)

 • Slujitoarea ta a zis: «Cuvântul stăpânului meu, regele, să-mi fie spre linişte!». Căci ca un înger al lui Dumnezeu este domnul meu, regele, care ascultă binele şi răul. Şi Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine!”. (Cartea a doua a lui Samuél 14, 17)

 • Huşái a venit la Absalóm, iar Absalóm i-a zis: „Ahitófel a zis aceste lucruri. Să facem după cuvântul său? Dacă nu, spune tu [ce să facem]!”. (Cartea a doua a lui Samuél 17, 6)

 • Regele Davíd a trimis să se spună preoţilor Sadóc şi Abiatár: „Spuneţi-le bătrânilor lui Iúda: «Pentru ce sunteţi voi cei din urmă pentru a-l aduce înapoi pe rege la casa lui?»! Căci cuvântul întregului Israél a ajuns la rege, în casa lui. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 12)

 • Calea lui Dumnezeu este desăvârşită. Cuvântul Domnului este lămurit în foc, el este un scut pentru toţi cei care speră într-însul. (Cartea a doua a lui Samuél 22, 31)

 • „Duhul Domnului vorbeşte prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea. (Cartea a doua a lui Samuél 23, 2)

 • Cuvântul regelui a fost mai puternic faţă de Ióab şi faţă de căpeteniile celor viteji. Ióab şi căpeteniile celor viteji au ieşit dinaintea regelui ca să facă recensământul poporului, al lui Israél. (Cartea a doua a lui Samuél 24, 4)

 • Davíd s-a ridicat dimineaţa. Cuvântul Domnului a fost [adresat] lui Gad, vizionarul lui Davíd, zicând: (Cartea a doua a lui Samuél 24, 11)

 • Davíd a mers, după cuvântul lui Gad, după cum poruncise Domnul. (Cartea a doua a lui Samuél 24, 19)

 • Solomón l-a îndepărtat pe Abiatár din slujirea de preot al Domnului ca să împlinească cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Éli la Şílo. (Cartea întâi a Regilor 2, 27)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina