3. Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina