Encontrados 51 resultados para: potomkowie

 • Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów. (Księga Rodzaju 10, 20)

 • Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. (Księga Rodzaju 11, 10)

 • I wtedy to Pan rzekł do Abrama: Wiedz o tym dobrze, iż twoi potomkowie będą przebywać jako przybysze w kraju, który nie będzie ich krajem, i przez czterysta lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy; (Księga Rodzaju 15, 13)

 • Twoi potomkowie powrócą tu dopiero w czwartym pokoleniu, gdy już dopełni się miara niegodziwości Amorytów. (Księga Rodzaju 15, 16)

 • będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. (Księga Rodzaju 22, 17)

 • Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Hagar, niewolnica Sary. (Księga Rodzaju 25, 12)

 • [Jego zaś potomkowie] mieszkali od Chawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszszuru. Osiedlili się tam, mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. (Księga Rodzaju 25, 18)

 • Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. (Księga Rodzaju 36, 1)

 • Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. (Księga Rodzaju 36, 9)

 • A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. (Księga Rodzaju 36, 12)

 • Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. (Księga Rodzaju 36, 13)

 • Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, (Księga Rodzaju 36, 15)


“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina