1. Moise le-a vorbit fiilor lui Israél după cum i-a poruncit Domnul.

2. Moise le-a vorbit căpeteniilor triburilor fiilor lui Israél: „Acestea le porunceşte Domnul:

3. «Când cineva face un vot Domnului sau se leagă cu un jurământ, să nu-şi calce cuvântul, ci să facă tot după cum a ieşit din gura sa!

4. Când o femeie face un vot Domnului şi se leagă în casa tatălui ei în tinereţa ei

5. şi tatăl ei aude de votul ei şi de obligaţia cu care şi-a legat sufletul şi tatăl ei tace faţă de ea, toate voturile ei rămân [în picioare] şi orice obligaţie cu care şi-a legat sufletul rămâne [în picioare].

6. Dar dacă tatăl ei o opreşte în ziua când aude de toate voturile şi de toate obligaţiile cu care şi-a legat sufletul, [acestea] nu rămân [în picioare]. Domnul o va ierta pentru că tatăl ei a oprit-o.

7. Când se mărită, iar votul ei şi promisiunea rostită cu uşurinţă cu buzele ei prin care şi-a legat sufletul sunt încă asupra ei

8. şi soţul ei aude şi, în ziua în care aude, tace faţă de ea, rămâne [în picioare] votul ei şi toate obligaţiile cu care şi-a legat sufletul rămân [în picioare].

9. Dar în ziua când soţul ei aude şi o opreşte, desfiinţează votul ei care este asupra ei şi promisiunea rostită cu uşurinţă cu buzele ei, prin care şi-a legat sufletul. Şi Domnul o va ierta.

10. Votul unei văduve sau despărţite, orice [obligaţie] prin care şi-a legat sufletul rămâne asupra ei.

11. Când [o femeie], fiind încă în casa soţului ei, face un vot sau îşi leagă sufletul printr-un jurământ

12. şi soţul ei aude, dar tace faţă de ea şi nu o opreşte, rămân [în picioare] toate voturile şi toate obligaţiile prin care şi-a legat sufletul.

13. Dar dacă soţul ei le desfiinţează în ziua când aude tot ceea ce a ieşit de pe buzele ei cu privire la votul ei sau la [obligaţia] cu care şi-a legat sufletul, ele nu rămân [în picioare]: soţul ei le-a desfiinţat. Domnul o va ierta.

14. Orice vot şi orice jurământ cu care se leagă ca să-şi umilească sufletul, soţul ei îl face să stea [în picioare], și tot soţul ei îl desfiinţează.

15. Dacă soţul ei tace faţă de ea de la o zi la alta, atunci rămân [în picioare] toate voturile ei şi toate obligaţiile care sunt asupra ei. Rămân [în picioare] pentru că a tăcut faţă de ea în ziua în care el a auzit.

16. Dar dacă le desfiinţează după ce a auzit, va purta vinovăţia ei”.

17. Acestea sunt hotărârile pe care le-a poruncit Domnul lui Moise [cu privire la] soţ şi soţia sa, tatăl şi fiica sa în tinereţea ei, când încă mai este în casa tatălui ei.

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina