1. Bóoz a urcat la poarta [cetăţii] şi s-a aşezat acolo. Şi, iată, trecea cel care avea drept de răscumpărare şi despre care vorbise Bóoz. [Bóoz] i-a zis: „Hei, tu, apropie-te şi şezi aici!”. El s-a apropiat şi a şezut.

2. [Bóoz] a luat zece oameni dintre bătrânii cetăţii şi le-a zis: „Şedeţi aici!”; iar ei au şezut.

3. Apoi a zis celui care avea drept de răscumpărare: „Noémi, care s-a întors din câmpiile Moábului, vinde o bucată de pământ care era a fratelui nostru Elimélec.

4. Am zis să te înştiinţez şi să-ţi spun: «Cumpăr-o în faţa locuitorilor şi în faţa bătrânilor poporului meu! Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei s-o răscumperi, spune-mi ca să ştiu! Căci nu este nimeni în afară de tine ca să o poată răscumpăra, iar eu sunt după tine»”. El a zis: „O răscumpăr”.

5. Bóoz i-a zis: „În ziua în care vei cumpăra ogorul din mâna lui Noémi, o vei cumpăra în acelaşi timp şi pe Rut din Moáb, soţia celui mort, ca să ridici numele mortului în moştenirea lui”.

6. Cel ce putea să răscumpere a răspuns: „Nu pot s-o răscumpăr pentru mine, ca să nu-mi stric moştenirea; răscumpără tu ceea ce am eu de răscumpărat, pentru că eu nu pot să răscumpăr!”.

7. Aceasta se făcea odinioară în Israél pentru întărirea unei răscumpărări sau a unui schimb: cineva îşi scotea încălţămintea şi o dădea celuilalt şi aceasta era ca mărturie în Israél.

8. Cel ce avea drept de răscumpărare i-a zis lui Bóoz: „Cumpăr-o pentru tine!”. Şi şi-a scos încălţămintea.

9. Bóoz le-a zis bătrânilor şi întregului popor: „Voi sunteţi martori azi că am cumpărat tot ce era al lui Elimélec, al lui Chilión şi al lui Mahlón din mâna lui Noémi

10. şi că am răscumpărat-o şi pe Rut din Moáb, soţia lui Mahlón, [şi am luat-o] de soţie ca să ridic numele celui mort în moştenirea lui şi să nu se piardă numele celui mort din poporul fraţilor săi şi de la poarta locului său. Voi sunteţi astăzi martori!”.

11. Tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să o facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahéla şi ca Léa, care amândouă au zidit casa lui Israél! Fă-te puternic în Efráta şi fă-ţi un numeînBetleém!

12. Casa ta, din descendența pe care ţi-o va da Domnul din această tânără, să fie ca şi casa lui Péreţ pe care Támar i l-a născut lui Iúda!”.

13. Bóoz a luat-o pe Rut, care i-a fost soţie. El a intrat la ea şi Domnul a făcut-o să zămislească şi ea a născut un fiu.

14. Femeile i-au zis lui Noémi: „Binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lipsit astăzi de un răscumpărător! Numele lui să fie vestit în Israél!

15. El va fi pentru tine bucuria vieţii şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale; căci l-a născut nora ta care te iubeşte şi care este mai bună pentru tine decât şapte fii”.

16. Noémi a luat copilul, l-a luat la piept şi i-a fost doică.

17. Vecinele i-au pus nume, căci ziceau: „Un fiu i s-a născut lui Noémi!”, şi i-au pus numele Óbed. El este tatăl lui Iése, tatăl lui Davíd.

18. Aceasta este genealogia lui Péreţ. Péreţ i-a dat naștere lui Heţrón;

19. Heţrón i-a dat naștere lui Ram; Ram i-a dat naștere lui Aminadáb;

20. Aminadáb i-a dat naștere lui Nahşón; Nahşón i-a dat naștere lui Salmón;

21. Salmón i-a dat naștere lui Bóoz; Bóoz i-a dat naștere lui Óbed;

22. Óbed i-a dat naștere lui Iése şi Iése i-a dat naștere lui Davíd.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina