1. Voi sunteţi fiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceţi incizii şi să nu vă radeţi între ochi din cauza unui mort!

2. Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii pentru el un popor ca parte [a lui] dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

3. Să nu mănânci niciun lucru abominábil!

4. Acestea sunt animalele pe care puteţi să le mâncaţi: boul, oaia, mieii şi capra,

5. cerbul, căprioara, cerbul lopătar, capra neagră, antilopa, bivolul şi ţapul;

6. să mâncaţi orice animal care are copita despicată şi unghia despărţită în două copite şi care rumegă!

7. Dar să nu mâncaţi dintre cele ce rumegă, dar nu au copita despărţită în două, şi anume: cămila, iepurele, care nu au copita despicată, ci doar unghia despărţită în două! Astfel, să nu mâncaţi cămila, iepurele, şafanul! Ele rumegă, dar nu au copita despicată: ele sunt impure.

8. [Să nu mâncaţi] porcul, care are copita despicată, dar nu rumegă: este impur pentru voi! Din carnea lor să nu mâncaţi şi de cadavrul lor să nu vă atingeţi!

9. Dintre toate câte sunt în apă, pe acestea puteţi să le mâncaţi: pe cele care au aripioare înotătoare şi solzi le puteţi mânca.

10. Dar să nu mâncaţi din niciuna dintre cele care n-au aripioare înotătoare şi solzi: sunt pentru voi impure!

11. Puteţi să mâncaţi orice pasăre curată.

12. Dar acestea să nu le mâncaţi dintre ele: vulturul, zăganul şi vulturul pleşuv;

13. şorecarul, uliul şi gaia şi specia lor;

14. corbul şi toată specia lui;

15. struţul, cucuveaua, pescăruşul, şoimul şi specia lui;

16. bufniţa, ibisul, lebăda;

17. pelicanul, vulturul hoitar, eretele,

18. barza, bâtlanul şi specia lui, pupăza şi liliacul.

19. Toate insectele înaripate sunt impure pentru voi: să nu mâncaţi din ele!

20. Să mâncaţi orice pasăre curată!

21. Să nu mâncaţi din niciun animal mort; să-l dai străinului care este înăuntrul porţilor tale ca să-l mănânce sau să-l vinzi unui străin! Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui!

22. Să iei zeciuiala din tot venitul seminţei tale care iese din câmpul tău în fiecare an!

23. Să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege ca să-şi stabilească numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău, din uleiul tău, din întâii născuţi ai cirezii şi ai turmei tale, ca să înveţi să te temi de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele!

24. Dacă va fi prea lung drumul pentru tine, încât nu le poţi duce, pentru că locul pe care şi-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi pună numele acolo va fi prea departe de tine când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău,

25. atunci schimbă [zeciuiala] în bani, ia banii în mâna ta şi mergi la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău!

26. Acolo dă banii pe tot ceea ce îţi doreşte sufletul: boi, oi, vin şi băutură tare, tot ce-ţi cere sufletul! Mănâncă acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău şi bucură-te, tu şi casa ta!

27. Nu-l neglija pe levítul care este înăuntrul porţilor tale, căci el nu are parte, nici moştenire cu tine!

28. La fiecare trei ani, să scoţi toată zeciuiala venitului tău din anul acela şi s-o pui înăuntrul porţilor tale!

29. Să vină levítul, care nu are parte şi nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva care sunt înăuntrul porţilor tale, să mănânce şi să se sature, ca să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale!

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina