4. λέγει πρὸς αὐτὸν [ὁ] νικόδημος, πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι;
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“É loucura fixar o olhar no que rapidamente passa”. São Padre Pio de Pietrelcina