30. ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι.
Livros sugeridos“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina