28. καὶ ἀπὸ υἱῶν Ιωαδα τοῦ Ελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου νυμφίου τοῦ Σαναβαλλατ τοῦ Ωρωνίτου καὶ ἐξέβρασα αὐτὸν ἀπ’ ἐμοῦ
Livraria Católica

Comprando os livros abaixo você estará contribuindo com o nosso site.“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina