35. οὐ ποιήσετε ἄδικον ἐν κρίσει ἐν μέτροις καὶ ἐν σταθμίοις καὶ ἐν ζυγοῖς

35
“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina