29. αὗται δὲ αἱ γενέσεις πρωτοτόκου Ισμαηλ Ναβαιωθ καὶ Κηδαρ Ναβδεηλ Μαβσαν
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.“Uma só coisa é necessária: estar perto de Jesus”. São Padre Pio de Pietrelcina