28. υἱοὶ δὲ Αβρααμ Ισαακ καὶ Ισμαηλ
Livros sugeridos“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina