28. υἱοὶ δὲ Αβρααμ Ισαακ καὶ Ισμαηλ
Visite nossa livraria“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina