1. József fiainak határa a Jordánnál kezdõdött, Jerikóval szemközt, keleten, és Jerikótól a kopár hegyen át Bétel-Luz felé húzódott;

2. Bétel-Luztól az arkiták határát átszelve Atarotig folytatódott;

3. aztán nyugatra fordult a jafletiták határa felé, az alsó Bet-Horon határáig, majd Gézerig, végül pedig a tengerbe torkollott.

4. Ez lett József fiainak, Manasszénak és Efraimnak az örökrésze.

5. Ami Efraim fiainak területét illeti, nemzetségeik szerint: örökrészük határa keleten Atrot-Arach volt, egészen a felsõ Bet-Horonig,

6. és a tengerbe torkollott...; északon Michmetat; aztán a határ kelet felé fordult Taanat-Silo irányában, majd tovább folytatódott keleti irányban Janoachig;

7. Janoachtól lekanyarodott Atarot és Naara felé, érintette Jerikót és a Jordánnál végzõdött.

8. Tappuachtól a határ nyugat felé folytatódott, a Kána-patakig, majd a tengernél ért véget. Ez Efraim törzsének örökrésze, nemzetségeik szerint,

9. továbbá azok a városok, amelyeket Manassze fiainak örökrészében fenntartottak Efraim fiainak, ezek a városok és a hozzájuk tartozó helységek.

10. A Gézerben lakó kánaánit nem tudták elûzni, ott maradt Efraimban hûbéresnek, mind a mai napig.

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina