Znaleziono 311 Wyniki dla: Krisztus

 • Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, õ, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által. (Rómaiaknak írt levél 8, 11)

 • Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sõt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk? (Rómaiaknak írt levél 8, 34)

 • Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétõl? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? (Rómaiaknak írt levél 8, 35)

 • sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétõl, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. (Rómaiaknak írt levél 8, 39)

 • Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten, Amen. (Rómaiaknak írt levél 9, 5)

 • Márpedig a törvény végsõ célja Krisztus, minden hívõ megigazulására. (Rómaiaknak írt levél 10, 4)

 • A hit tehát hallásból fakad, a hallás pedig Krisztus tanításából. (Rómaiaknak írt levél 10, 17)

 • Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak, élõnek ura legyen. (Rómaiaknak írt levél 14, 9)

 • De ha testvéred elszomorodik az ételed miatt, nem jársz el a szeretet szellemében. Ne okozd ételeddel annak vesztét, akiért Krisztus meghalt. (Rómaiaknak írt levél 14, 15)

 • Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla: "Gyalázóid szidalmai rám hullottak." (Rómaiaknak írt levél 15, 3)

 • Adja meg nektek a béketûrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, (Rómaiaknak írt levél 15, 5)

 • hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját. (Rómaiaknak írt levél 15, 6)


“Façamos o bem, enquanto temos tempo à nossa disposição. Assim, daremos glória ao nosso Pai celeste, santificaremos nós mesmos e daremos bom exemplo aos outros.” São Padre Pio de Pietrelcina